Dane importowe

Polska, w tym Dolny Śląsk, importuje przede wszystkim:

  • maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
  • towary przemysłowe
  • chemikalia, paliwa mineralne i smary
  • żywność, zwierzęta, oleje i tłuszcze
Import na Dolnym Śląsku
Import a eksport

Przewaga Importu nad eksportem

Polska obecnie więcej importuje niż eksportuje. Kupujemy głównie  i Niemczech, Chinach i Rosji. W Europie Środkowo-Wschodniej naszymi głównymi partnerami są Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Co ciekawe np. z Chin importujemy sierść dzików i celu wyrobu szczotek czy pędzli. A z Izraela, Australii czy Meksyku kupujemy papier toaletowy. Chyba najbardziej zaskakującym towarem jest tlen. Importujemy go głównie z Europy Zachodniej i Czech na potrzeby szpitali.

X