Inteligentne specjalizacje

Najbardziej uprzemysłowiony region

Dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów. W ostatnich latach podwyższyło swoją pozycję konkurencyjną m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, komputerów, chemikaliów, wyrobów elektronicznych, tekstylnych, metalowych i tworzyw sztucznych. Nasz region to również jeden z najważniejszych ośrodków rozwoju branży informatycznej i internetowej. Umacnia też swoją rolę w krajowym potencjale innowacyjnym.

Za podstawy rozwoju województwa w sektorze przemysłowym uznaje się: zasoby kopalin użytecznych, innowacyjne technologie – głównie branża samochodowa i IT, W sektorze usługi, gdzie mamy jeden z najwyższych w Polsce wskaźników serwicyzacji, są to turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe.
Jednym z instrumentów wspomagających rozwój regionu są tzw. Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje czyli sektory o dużym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym oraz specjalizacje naukowe i technologiczne, czyli obszary o dużej aktywności wdrożeniowej i patentowej.

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje
Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje
fot. Gazeta Wrocławska

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje obejmują:

  • branżę chemiczną i farmaceutyczną
  • mobilność przestrzenną
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcję maszyn i urządzeń
  • obróbkę materiałów
  • technologie informacyjno-komunikacyjne.
X