Start eksport

Jak rozpocząć eksport w Polsce?

Przedsiębiorcom planującym rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych lub stawiającym na nich swoje pierwsze kroki, prezentujemy informator opracowany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres merytoryczny broszury został skomponowany w oparciu o problematykę zgłaszaną najczęściej przez polskich przedsiębiorców (przyszłych eksporterów).

Start eksport
Eksport w Polsce

Publikacja zawiera m.in. takie zagadnienia jak:

  • Eksport – czym jest, a czym nie?
  • Czy firma jest gotowa do eksportu?
  • Produkt polski – co to znaczy?
  • Wymagania produktowe w eksporcie towarów.
  • Wybór odpowiedniego rynku docelowego.
  • Podstawowe rodzaje rozliczeń w handlu zagranicznym.
  • Podatki w handlu zagranicznym.
  • Wsparcie finansowe dla działalności pro-eksportowej.

Karta eksportera

Przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z usług DAWG zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych lub rejestrowych przedsiębiorstwa.

X