System wsparcia

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera zajmuje się kompleksową obsługą eksporterów, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność eksportową. Realizowany przez nas od 2012 roku projekt wsparcia eksporterów powstał na bazie systemowego programu Ministra Gospodarki.

Naszym zadaniem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich firm poprzez kompleksowe usługi dotyczące planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski, jak również aktualne i obszerne informacje o warunkach dostępu do rynków zagranicznych i funkcjonowania na wybranych rynkach.

System wsparcia DAWG
X