ul. 1 Maja/Wschodnia- teren pod budowę biurowca

Oferta ul. 1 Maja/Wschodnia- teren pod budowę biurowca

Data oferty
Nazwa lokalizacji ul. 1 Maja/Wschodnia- teren pod budowę biurowca
Lokalizacja Wałbrzych

Województwo dolnośląskie

Powiat Miasto Wałbrzych
Powierzchnia łącznie 1,68 ha
Kształt działki
Możliwości powiększenia terenu
NIE
Cena gruntu PLN/m² włączając 23% VAT 138,00 PLN/m²
Właściciel / właściciele Gmina Wałbrzych
Plan zagospodarowania przestrzennego
NIE
UWAGI

Dla działki 146/2 brak MPZP- jest wydana decyzja o warunkach zabudowy (nr 159/2017 z dnia 22.11.2017r,), dla działki 145 jest MPZP (Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/377/2012 z dnia 20.12.2012r.)

Infrastruktura

Odległość przyłącza 0 m
Napięcie 0 kV
Dostępna moc 0,0 MW
Gaz na terenie
TAK
 
Odległość przyłącza 0 m
Średnica rury 0 mm
Dostępna objętość 0,00 Nm³/h
Wartość kaloryczna 0,0 MJ/Nm³
Woda na terenie
NIE
 
Odległość przyłącza 0 m
Dostępna objętość 0,00 m³/24h
Kanalizacja
TAK
 
Odległość przyłącza 0 m
Dostępna objętość 0,00 m³/24h
Oczyszczalnia ścieków na terenie
TAK
Odległość przyłącza 0,0 km
Telefon
NIE
 
Odległość przyłącza 0 m

Transport

Droga dojazdowa
TAK
Autostrada
A4
Droga ekspresowa
S3
23,0 km
Droga krajowa
35
1,0 km
Droga wojewódzka
367
1,0 km
Port rzeczny Wrocław
86,0 km
Linia kolejowa Dworzec Wałbrzych Miasto
4,0 km
Bocznica ul. Dworcowa
2,0 km
Miasto wojewódzkie
82,0 km
UWAGI

Dworzec Wałbrzych Centrum w budowie w odległości 1km, planowany rok uruchomienia IV kwartał 2020

Charakterystyka 

Obecne użytkowanie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Badania geologiczne terenu
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
NIE
Przeszkody podziemne
TAK
Przeszkody na powierzchni terenu
NIE

droga wojewódzka 367, droga gminna 116737 D jenojezdniowa o nawierzchni utwardzonej o min. szerokości 6m

Istniejące ograniczenia ekologiczne
NIE
Budynki i zabudowania na terenie
NIE
Dopuszczalna wysokość zabudowy

28m na obszarze działki 146/2

Procent zabudowy 75
UWAGI

75% działka 146/2, 20% działka 145

X