Nasze usługi

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp.  z o.o. wspiera inwestorów na każdym etapie ich projektu. Oferujemy zarówno bezpłatne usługi wynikające z naszej misji, jak i komercyjne pakiety dla inwestorów, które pozwalają na kompleksowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

Nasza podstawowa usługa „pro biz” ma na celu ułatwienie inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia przedsiębiorstw, jak również ułatwienie realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju.

Dolnoslaska Agencja Wspolpracy Gospodarczej
Nasze uslugi

Nasze usługi

  • oferta dostępnych powierzchni magazynowych, biurowych i terenów inwestycyjnych,
  • aktualne raporty – sytuacja gospodarcza,
  • obsługa wizyty inwestorskiej w wybranych lokalizacjach,
  • informacje o zachętach inwestycyjnych w regionie i kraju,
  • informacje o potencjale gospodarczym regionu oraz podmiotach poszukujących inwestora,
  • informacje o prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
  • opieka poinwestycyjna,
  • wyszukiwanie poddostawców dla inwestorów polskich i zagranicznych.
X