Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Zagraniczne Biura Handlowe PAIH
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park
Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
Kamiennogorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Malej Przedsiebiorczosci
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
X