Podsumowanie FORUM GOSPODARCZE Polska-Iran

Data: 25.11.2019, 9:30

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, Al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław.

Forum zostało zorganizowane przez DAWG we współpracy z UMWD oraz Silesian Chamber of Commerce podczas wizyty delegacji biznesu prowincji Alborz pod przewodnictwem Rahima Banamolaci, Prezesa Alborz Izby Handlowo – Przemysłowej. W misji uczestniczyli przedstawiciele 16 firm irańskich z branż budowlanej, spożywczej, IT.

W Forum oraz spotkaniach biznesowych B2B brało udział około 15 przedstawicieli dolnośląskich MŚP jak również z innych regionów Polski z branż: metalowej, IT, spożywczej, sektora handlowego.

W ramach Forum odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Dyrektor ds. współpracy z zagranicą Alborz Izby Handlowo – Przemysłowej oraz pierwszy radca Ambasady Islamskiej Republiki Iran, Prezes zarządu DAWG, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD. Podczas rozmów przedstawicieli strony irańskiej jako najistotniejsze płaszczyzny współpracy wskazane zostały: export do Iranu surowców, maszyn i urządzeń szczególnie dla przemysłu spożywczego (do przetwarzania owoców), włókienniczego, sektor turystyczny (turystyka medyczna w Iranie). Ze względu na utrudnienia funkcjonowania systemu bankowości w Iranie jest możliwość realizacji barterowych transakcji pomiędzy partnerami handlowymi jak również wsparcie ze strony Izby w celu realizacji transakcji bankowych z partnerami z UE. Strona irańska zainteresowana jest inwestycjami w Iranie (stworzenie joint venture).

W roku 2018 powstał Wspólny Gospodarczy Irańsko-Polski Komitet jako inicjatywa rozwoju współpracy gospodarczej.

Napisz komentarz

X