Targi i Spotkania B2B BEER and FOOD ATTRACTION

Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej organizuje wyjazd dla polskich importerów / dystrybutorów / przedstawicieli handlowych branży piwnej do Rimini na Targi i Spotkania B2B BEER and FOOD ATTRACTION.

Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie internetowej  https://www.beerandfoodattraction.it/.   oraz w załączonych materiałach.

Ogólne zasady wyjazdu:

 • wyjazd w dniach 15 – 18 lutego 2020;
 • koszty przelotu (bilet lotniczy w klasie ekonomicznej), hotelu B&B, transfery – lotnisko – hotel – lotnisko we Włoszech, transfery hotel – targi – hotel, wstęp na targi, pokrywają organizatorzy;
 • wszelkie inne wydatki związane z wyjazdem (lunche, kolacje, inne posiłki,  inne przejazdy, wydatki hotelowe extra – typu minibarek, telefon, pralnia, wydatki transportowe nie wymienione wyżej, ewentualne ubezpieczenia, itp.) ponoszone są przez uczestnika wyjazdu;
 • firmę może reprezentować jedna osoba;
 • od uczestników oczekujemy znajomości języka angielskiego lub włoskiego;
 • zaproszony uczestnik jest zobowiązany przestrzegać programu i uczestniczyć w ewentualnych spotkaniach B2B oraz;
 • jest zobowiązany do ustalenia spotkań z wystawcami poprzez platformę on-line w dniach 22 stycznia – 12 lutego 2020, (link do platformy on-line zostanie przesłany w późniejszym terminie);
 • jest zobowiązany do przesłania do dnia 29 stycznia 2020 r. listy przynajmniej 11 firm z którymi zamierzacie się spotkać;
 • jest zobowiązany do odbycia minimum 16 spotkań B2B z wystawcami – po 8 spotkań na każdy dzień roboczy wg. wcześniejszego planu spotkań. O ile nie uda się stworzyć Państwu Agendy spotkań zawierającej 16 spotkań zainicjowanych poprzez platformę on line jesteście Państwo zobligowani do odbycia pozostałych spotkań na targach;
 • jest zobowiązany do dostarczenia przedstawicielom organizatora, którzy będą mieli stoisko w International Buyers’ Lounge, wypełnionej i podpisanej Agendy spotkań przez przedstawicieli firm z którymi to spotkania miały miejsce. Podpisaną Agendę należy dostarczyć zarówno pierwszego jak i drugiego dnia. Przypominamy iż Agenda musi zawierać co najmniej 8 podpisów z każdego dnia, razem 16 podpisów.
 • jest zobowiązany do wypełnienia ankiety Customer Satisfaction;
 • jest zobowiązany do odbycia spotkań wynikających z Agendy spotkań w pierwszej kolejności, a następnie z pozostałymi firmami;
 • w razie rezygnacji z wyjazdu lub ewentualnej zmiany zakupionego biletu lotniczego, uczestnik pokrywa koszt biletu lotniczego bądź jego zmiany.
  W przypadku zainteresowania wyjazdem na  Targi i Spotkania B2B  BEER ATTRACTION na podanych warunkach prosimy o wypełnienie  formularza w języku angielskim, REGISTRATION FORM najpóźniej do dnia 30 października 2019 r.

Każde zgłoszenie/aplikacja zostanie rozpatrzone i potwierdzone przez organizatora Targów.

W razie pytań, prosimy o kontakt z p. Piotrem Pietryckim – varsavia@ice.it – tel. 22 6280243.

Leave A Comment

X